Истражувањата ги докажуваат придобивките од електронските цигари

Најновите податоци на СЗО (Светската здравствена организација) покажуваат дека пушењето е сè уште болест број еден што може да се спречи, убивајќи седум милиони луѓе ширум светот секоја година.

Senior предавач од универзитетот Сури, д-р Алексис Бејли ги претстави прелиминарните резултати од своето истражување за е-цигарите на конференцијата на Здружението за истражување на никотин и тутун во Октомври 2018 година во Минхен.

Во Велика Британија дошло до метеорски пораст од употребата на електрични цигари од нивното воведување во 2006 година. Пушачите ги користат е-цигари за да им помогнат да се откажат од пушењето, а се проценува дека има 3,2 милиони корисници на е-цигари само во Велика Британија.

Сепак – е-цигарите беа предмет на дискусија и за безбедноста при нивното користење. Опсервационата студија на д-р Бејли „SmokeFreeBrain“ ги оцени ефектите што ги доживеале долгогодишните пушачи при преминување од класичните цигари на е-цигарите во текот на 28 дена (за време на времетраењето на  „Stoptober“ кампањата од - Министерството за здравство на Англија). Тимот измери неколку параметри - вклучувајќи психометриски, кардиоваскуларни, квалитетот на живот, активност на мозокот и биомаркери на токсичност.

Наодите на 31 испитаници кои успешно ја завршија студијата покажаа суптилни, но значителни промени во психометриските параметри и значително намалување на биомаркерите на токсичност. Преминувањто од цигари на е-цигари ја намали желбата за никотин и ја намали активноста на мозокот поврзана со зависност. Исто така се намалени специфичните нитрозамини - биомаркери на токсичност.

Д-р Бејли рече: „Нашите првични резултати ги поддржуваат електронските цигари како ефикасен начин да се откажете од пушењето, како и многу брзо да доведат до корисни промени во психометриското здравје, но и да ги намалиме желбите за пушење“.