ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ЦИГАРИ НЕ ГО МЕНУВААТ ДОТОКОТ НА КИСЛОРОД ВО КРВТА И КИСЛОРОДОТ ВО СРЦЕТО!

За разлика од тутунските, конзумирање на електронските цигари не предизвикува моментален ефект на намален кислород во крвта и во срцето, тоа го покажува најновото истражување на конгресот за Европски здруженија на кардиолози во Амстердам.

Истражувачите на Клиниката за кардиологија при атинскиот центар Onazis, на чело со докторот Konstantinosom Farsalinosom, испитуваа ефект при користење на е-цигари на способност срцеви артерии да снабдуваат крв и кислород.

Истражувањето е направено на 60 учесници -30 пушачи и 30 корисници на електронски цигари.

Пушачите се тестирани по испушени две цигари од тутунските производи а наредниот ден тестирани се после 15мин користење електронска цигара, наполнети со 18мг никотин во течноста. Мерењето на дотокот на крв и кислород во срцето, кај пушачот е направено пред и по користењето на тутунски и електронски цигари.

Корисниците на електронски цигари, конзумираа тецност со иста никотинска јацина како и во исти временски период од 15мин.Кај нив исто така е мерен дотокот на крв и кислород пред и по користење на електронската цигара.

Ова е првата статија на која е тестиран ефектот на користење на електронските цигари и дотокот на крв и кислород во срцето. Познато е дека пушењето моментално го намалува дотокот на крв и кислород во срцето. Целта на ова истражување е да утврдиме дали слицен ефектот со користење на електронската цигара .-се изјасни лидерот на истражувачкиот тим dr Farsalinos.

После испушени две цигари тутунски, кај учесникот на тестирањето е приметено смалување на дотокот на крв и кислород во срцето од 16%, како и зголемување на на отпорот дури до 19%.
Меѓутоа, после користењето на електронската цигара кај корисникот не беа регистрирани никакви промени во дотокот на крв и кислород во срцето, ниту го зголемува отпорот –во споредба со предходните резултати ма мењето.

Резултатите се импресивни и покажуваат дека за разлика од тутунските, електронските цигари не го менуваат дотокот на крв и кислород во срцето. И ако е невозможно моментално да процените ефект на долгогодишно користење на електронски цигари, достапни се доказите недвосмислено потврдуваат дека електронската цигара е далеку помалку штетна од тутунските- dr Farsalinos.