Вистината за производите за загревање на тутунот

 

Пушачите неодамна се сугерираат како помалку штетна алтернатива на производите за загревање на тутунот.

Иако постои релативно мало научно истражување кое ја испитува штетноста на емисиите на овие ТУТУНСКИ производи, повеќето укажуваат дека, всушност, производите за загревање на тутунот не се поздрава алтернатива на класичниот тутун.

Главната оправданост за воведување на овие производи е дека тие се помалку штетни од конвенционалните цигари.
Една од компаниите кои го развија овој производ спроведоа тримесечна студија на 24 не-карциногени биомаркери за потенцијална штета (BOPH) кај луѓе кои користеле од производите за загревање на тутунот и кај оние кои користеле конвенционални цигари.
Овие биомаркери вклучуваат мерки на воспаление, оксидативен стрес, холестерол и триглицериди, крвен притисок и функција на белите дробови.
Додека наодите од истражувањето укажаа на генерална промена на биомаркерите во позитивна насока, истражувањето за овие резултати кое го спроведе Stanton Glantz откри дека не постои статистички значајна разлика помеѓу овие производи и конвенционалните цигари за 23 од 24 (BOPH) кај Американците и 10 од 13 кај Јапонците.
Многу е веројатно дека значајните разлики забележани, всушност, биле ЛAЖНО позитивни. И покрај пониската емисија на некои токсини, резултатите од студијата не се веродостојни во докажувањето на помал ризик од штета на луѓето кои користат производи за загревање на тутун, во споредба со луѓето што користат конвенционални цигари.
Tobacco Control наведува дека истражувањето манипулира со дизајнот на студијата или анализата на податоците.

Производите засновани на технологија за загревање на тутунот, едноставно се разликуваат од класичните цигари и испорачуваат помалку од некои токсични материи и повеќе, така што овие производи може да претставуваат помал, ист или поголем ризик од здравјето на цигарите поврзани со болести.
Производите за загревање на тутун испуштаат поважни токсини кои имаат повеќе штетно влијание врз здравјето на луѓето отколку е-цигарите.

Производите за загревање на тутунот се посиромашен извор на загадување во затворен простор од традиционалните цигари, но нивните влијанија не се занемарливи или сè уште целосно разбрани.
Потребно е повеќе време и понатамошни студии за да се направи јасно влијанието врз здравјето на луѓето и животната средина.

За оние кои сакаат да знаат повеќе - Список на истражување за влијанието на производите засновани на технологијата за загревање на тутунот:

www.vazduh.info